Demo

Hartfalen

Hartfalen wordt gedefinieerd als ‘een complex van klachten en verschijnselen bij een structurele of functionele afwijking van het hart’.

Hartfalen is een systemische aandoening waarbij op zowel perifeer als centraal niveau veranderingen optreden die op korte termijn functioneel zijn (compensatiemechanisme), maar op langere termijn schadelijk gevolgen hebben en leiden tot een verminderd inspanningsvermogen. De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn hypertensie en coronairlijden; minder vaak voorkomende oorzaken zijn hartkleplijden, ritme- of geleidingsstoornissen of virale infecties.

Fysieke training geeft verbetering van het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven bij patiënten met chronisch hartfalen. Onderliggende mechanismen zijn een verbeterde spierdoorbloeding, spiermetabolisme, ademefficiëntie, neurohormonale regulatie en pompfunctie van het hart.

De hartrevalidatie wordt ingedeeld in de volgende fasen:

• de klinische fase (fase I): activiteiten tijdens de ziekenhuisopname;
• de revalidatiefase (fase II): activiteiten op poliklinische basis (na klinische opname) of, in geval van complexe hartrevalidatie, activiteiten tijdens de klinische opname in een revalidatiecentrum;
• de postrevalidatie- of nazorgfase (fase III): activiteiten na de hartrevalidatie.