Demo

Het KNGF scherpt haar advies 'professioneel handelen corona' aan en roept op tot afstand houden!

23 mrt 2020

Het KNGF Bestuur heeft vastgesteld dat behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer zonder meer mogelijk is.

Nieuw stappenplan annex triage stroomschema

Het KNGF kwam tot deze conclusie op basis van voortschrijdend inzicht en signalen dat de afwezigheid van symptomen niet betekent dat een patiënt niet besmettelijk is. Daarop volgend is het stappenplan annex triage stroomschema direct aangepast.

In dit advies wordt de mogelijkheid open gehouden om behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden, in overleg met de huisarts of medicus, voort te zetten, onder de voorwaarde dat de juiste beschermingsmiddelen daartoe aanwezig zijn.

Het KNGF is niet de instantie die deze beschermingsmiddelen kan leveren. De distributie daarvan verloopt via andere kanalen, waarbij de distributie naar de huisartsen en ziekenhuizen voorrang hebben.

stroomschema

Lees meer over Corona bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
is dé beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.

Lees meer over het nieuwe coronavirus, informatie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)