Demo

Reumatoide artritis (RA)

Reumatoide artritis hierna als RA genoemd, is een chronische, systemische ontstekingsziekte van onbekende oorzaak, die voornamelijk gelokaliseerd is in de perifere gewrichten. Daarnaast zijn vaak de structuren rond de gewrichten aangedaan, zoals peesscheden, slijmbeurzen en aanhechtingsplaatsen van spieren; minder frequent komen daarbij afwijkingen voor in de wervelkolom (meest frequent in de hoog cervicale wervelkolom (CWK), vrijwel nooit in de thoracale wervelkolom (TWK) of de lumbale wervelkolom (LWK). Omdat RA een systeemaandoening is, kunnen ook diverse organen, zoals de huid, hart en longen betrokken zijn in het ziekteproces. Daarnaast kunnen algemene symptomen, zoals koorts, malaise en gewichtsverlies optreden.

Epidemiologie
RA komt wereldwijd voor; de prevalentie varieert van 0,3 tot 1,5 procent. De incidentie (aantal nieuwe patiënten met RA) in Nederland wordt geschat op 0,3 tot 1,8/1000/jaar. RA komt twee- tot driemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, maar begint meestal tussen de 40 en 60 jaar. Op basis van demografi sche ontwikkelingen is de verwachting dat het absolute aantal mensen met RA in Nederland tussen 2000 en 2020 met 27,1 procent zal stijgen. De huisarts ziet jaarlijks circa 16.800 patiënten met nieuwe klachten wegens RA en circa 147.500 patiënten met aan RA gerelateerde klachten. Vijfentwintig tot 40 procent van de patiënten met RA die onder behandeling zijn van een specialist wordt jaarlijks naar een fysiotherapeut doorverwezen.