Demo

Valpreventie

Om valincidenten te voorkomen geeft de fysiotherapeut balanstraining en wordt de patiënt geïnformeerd over hulpmiddelen, de rol van de ergotherapeut en de bijwerkingen van medicatie die in verband kunnen worden gebracht met vallen zoals orthostatische hypotensie. Valangst speelt indirect een rol bij vallen en het verminderen van deze angst maakt dan ook onderdeel uit van de fysiotherapeutische behandeling van parkinsonpatiënten.